Corporate Identity

Corporate IdentityCorporate Identity – Firemní styl 

Corporate Identity je označení pro soubor pravidel určujících vnější, ale i vnitřní vystupování firmy.

Je tedy určitým součtem vlastností a způsobů prezentace, které vytvářejí celkový image firmy (společnosti). Základními prvky Corporate Identity je určitě firemní logo, firemní barvy a písmo – od kterých se odvíjí další základní vizuální materiály jako např. hlavičkový papír, vizitky, letáky, brožury…

Naše společnost nabízí kompletní návrhy a zpracování CI, jakož i úpravy, aktualizace a redesign již stávajících.

 

Služby: corporate identity, loga, firemní manuály, vizuály, prezentace..