Zásady ochrany osobních údajů

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Kontaktní formuláře

Vyplněním a odesláním formuláře výslovně souhlasím s tím, společnost DTP Futura s. r. o., IČO 25784463, sídlem Bořivojova 100, PSČ 130 00, uchovávala a zpracovávala mé níže uvedené osobní údaje v nezbytném rozsahu, zejména pro účely zodpovězení dotazů, objednání nabízených produktů, zúčtování služeb,  vedení účetnictví atp.

Výslovně souhlasím s tím, aby DTP Futura s. r. o uchovávala a zpracovávala zejména:

  • e-mailovou adresu za účelem kontaktu s klientem
  • Vaše jméno a příjmení za účelem kontaktu s klientem
  • telefonní číslo (zejména za účelem okamžité komunikace)
  • adresu v případě objednání nabízených produktů a služeb

Souhlasím dále s tím, aby mé osobní údaje v nejmenším možném rozsahu uchovávaly a zpracovávaly i níže uvedení zpracovatelé, ovšem výhradně za podmínky, že takové uchovávání a zpracovávání mých osobních údajů bude činěno pouze pro účely řádného plnění povinností Společenství:

  • subjekt, se kterým má DTP Futura uzavřenu smlouvu o vedení účetnictví,
  • poskytovatel softwaru používaného nebo využívaného společností DTP Futura

Jsem si vědom/-a, že mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  •  požadovat po společnosti DTP Futura s. r. o. informaci, jaké mé osobní údaje uchovává a zpracovává
  • požadovat po společnosti DTP Futura s. r. o. aktualizaci nebo opravu osobních údajů
  • požadovat po společnosti DTP Futura s. r. o. výmaz mých osobních údajů

Analytika

Webové stránky polečnosti DTP Futura s. r. o. používají běžné diagnostické nástroje a to zejména službu Google Analytics, a Google Search Console. Veškeré údaje jsou anonymizované a používají se jen pro vyhodnocování provozu webových stránek.