Jazykové korektury textů

Jen bezchybným textem se můžete správně prezentovat. Lidé, kteří čtou vaši korespondenci, prezentaci či prohlížejí vaše webové stránky, si všímají i pravopisných či gramatických chyb. Celkový dobrý dojem o vás tak může být během okamžiku ztracen. Nepodceňujte proto jazykovou správnost oficiálních textů a dokumentů, které o vás vypovídají více, než si myslíte.

jazykové korektury

Zajistíme vám české korektury textů, zejména tištěných periodik, oficiálních dokumentů, prezentací, výročních zpráv či obchodní korespondence, webových stránek, diplomových prací a propagačních textů, letáků a jiných důležitých textů.

Nabízíme klasicky zpracované korektury na papíře, nebo v elektronické podobě. Korekturu můžeme provést buď rovnou do vámi dodaného souboru a přepsat jím původní text, nebo formou sledování změn, kde je přímo vyznačena naše oprava.

Jazykové korektury vždy provádějí rodilí mluvčí s dlouholetou praxí v oboru.